Waltox Blog

Messen en Scharen

De tijd dat er een scharensliep door de straat kwam is allang voorbij. Hij ging meestal van deur tot deur om zijn diensten, het slijpen van messen en scharen aan te bieden. U zag hem vaak gaan, terwijl hij zij duwkar voortbewoog, of later op zijn bakfiets. Hij had dan al zijn benodigde gereedschappen bij zich. Op zijn kar of fiets stond vaak een klein dieselmotortje om zijn slijpstenen en slijpbanden aan te drijven.