import

Brunox De Alleskunner

Brunox De Alleskunner Contact-Spray

Brunox Turbo-Spray heeft een zeer geringe oppervlakte spanning. en een grote adhesie tot metalen, waardoor water direct verdrongen wordt. Deze eigenschap is bij elektrische contacten erg nuttig en kortsluiting kan zo worden opgeheven of voorkomen.